Privacy & disclaimer

Privacy

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze dienstverlening. Blendfill zal uw gegevens slechts aanwenden om door u gevraagde informatie te verschaffen en/of een mailing te versturen. Uw persoonlijke data zullen voor geen enkel ander doel door dan het voorgaande worden gebruikt. Tevens zullen uw gegevens niet zonder uw medeweten aan derde partijen worden verstrekt.

U heeft te allen tijde het recht op kosteloze informatie omtrent uw opgeslagen persoonlijke gegevens, haar afkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking alsook het recht op wijziging, blokkering of verwijdering van alle gegevens. U kunt zich hiervoor, alsook voor verdere vragen met betrekking tot het onderwerp ‘persoonsgegevens’ te allen tijde middels het in het colofon vermelde adres tot ons wenden.

 

Disclaimer

De informatie op deze website is te beschouwen als algemene informatie. Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan worden ontleend.

Ook aanvaardt Blendfill geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s welke u via deze site kunt bereiken. Het is geoorloofd voor persoonlijk gebruik website-informatie te downloaden en/of te printen.